Comeback Brands & Stories Disclaimer

De website www.comeback.shop en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Comeback Brands & Stories. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comeback.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Comeback op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Comeback wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Comeback Brands & Stories behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Placeholder